سنگنورد
و عشق صدای فاصله هاست ....صدای فاصله هایی که غرق در ابهام اند

نام آزمایش:اندازه گیری اوره به روش دی استیل منو اکسیم

هدف: محاسبه ی میزان اوره فرد بیمار

وسایل مورد نیاز:سه لوله ی آزمایشگاهی با برچسب های S-T-B-پیپت-آب مقطر- نمونه مجهول- محلول شماره 1(دی استیل)- محلول شماره  2(محلول اسیدی)- دستگاه شیکر- دستگاه  بن ماری- دستگاه اسپکترو فوتومتری.

روش انجام کار: روش دی استیل منواکسیم:روشی است که دی استیل درحضور محیط  اسیدی وحرارت با اوره ترکیب شده و کمپلکس رنگی را می سازد که بر اساس شدت رنگ این کمپلکس اوره را اندازه گیری میکنیم.

                                   کمپلکس                             اوره                                     دی استیل

 

ابتدا به کمک پیپت، 05/0از محلول استاندارد را کشیده و داخل ظرف با برچسب S می ریزیم سپس از نمونه  مجهول به همان  مقدار داخل  لوله ی T می ریزیم از محلول آب مقطر نیز به همان مقدار داخل لوله ی B می ریزیم.

در مرحله بعد هر یک از لوله های B - T - Sرا به اندازه ی 5/1 سی سی  از محلول های شماره ی  1 و 2 پر می کنیم و لوله ها را در دستگاه شیکر وارد می کنیم.

لوله ی blance    

لوله ی test  

لوله ی   standard

 

       05/0

      ------

       ------

آب مقطر

      ------

      05/0

       ------

نمونه مجهول

       -----

      -----

       05/0

نمونه استاندارد

       5/1

      5/1

        5/1

محلول شماره 1

       5/1

      5/1

        5/1    

محلول شماره 2

 

دستگاه شیکر:دستگاهی است لرزاننده به منظور مخلوط شدن مواد با یکدیگر .

پس از اینکه مواد  به خوبی  با هم مخلوط گشتند لوله ها را وارد دستگاه بن ماری میکنیم.

دستگاه بن ماری:دستگاهی است باحوضچه استیل که با آب پر میشود وظروف مختلف آزمایشگاهی درون آن قرار می گیرد . حرکت  همرفتی گرما  در آب از حرارت مستقیم شعله جلوگیری کرده و سبب ایجادحرارت یکنواخت و قابل کنترل در بن ماری می شود.

پس از گذشت ده دقیقه لوله ها ی آزمایشگاهی را از دستگاه خارج کرده و زیر آب سرد می گیریم.در این مرحله مشاهده می کنیم لوله های SوTبه رنگ قرمز ولوله  Bبه رنگ زرد کم رنگ در آمده اند. پس از سرد شدن لوله ها،آن ها را در دستگاه اسپکتروفوتومتری قرار میدهیم.

دستگاه اسپکتروفوتومتری:دستگاهی است برای اندازه گیری غلظت ماده رنگی محلول هاکه ازدو قسمت اسپکترو متر و فوتومترتشکیل شده است، اسپکترومتر نور ثابت را با طول موج دلخواه به وجود می آورد ،پس ازعبور نور از محلول ،نور باقیمانده به قسمت نورسنجی یا فتومترمیرود ونور را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند ، سپس سیگنال های تشکیل شده اندازه گیری و پردازش می شوند تا کمیت به دست آید.

اصول آزمایش:

در هنگام  استفاده از پیپت باید به حجم آن  توجه  کرد ، در این آزمایش از پیپت 2/0 و5سی سی استفاده شد،به منظور نتیجه گیری بهتراز این آزمایش،پیپت ها  پس از هر بار استفاده تمیز وخشک گردند یا از چند پیپت استفاده گردد.

در دستگاه اسپکترو فوتومترابتدا لوله کوت را از محلول لوله ی بلانک پر کرده و داخل دستگاه می گذاریم و دستگاه را صفر میکنیم (یعنی در این حالت کل نور تابیده شده به کوت خارج گشته و جذبی صورت نمی گیرد)  ، سپس محلول داخل لوله کوت را خارج کرده و آن را از محلول لوله Tپر میکنیم و مجدد ان را وارد دستگاه میکنیم،عدد به دست آمده را ثبت نموده و لوله کوت را خالی کرده و آن را از محلول لوله S  پر میکنیم و وارد دستگاه کرده عدد نشان داده شده را ثبت میکنیم.

                                                

                                                       


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۷/۰۸/۲۳ توسط مجتبی باقری
.: Weblog Themes By Blog Skin :.

ابزار رایگان وبلاگ

-_ !News _-